Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zaměstnanci MŠ

ředitelka............Mgr. Dana Kolínová

učitelky..............Eva Navrátilová, Helena Kašparová, Michaela Hejlová

asistent pedagoga...….

kuchařka.....................Pavla Čapková

vedoucí ŠJ..................Irena Zelenková

školnice, uklizečka........Miluše Jarošová

topič...........................Jaroslav Fedas

 

 

Osvědčení ze seminářů a konferencí

Dana Kolínová

 • Úprava květin a přírodnin
 • Voskovaná batika
 • Enkaustika
 • Batika
 • Nové trendy a metody v práci MŠ I.; II.
 • ŠVP pro MŠ - wokshop
 • Tvořivá dramatika v praxi I.; II.
 • Seminář pro učitele a asistenty pedag. v MŠ
 • BOZP a PO pro vedoucí pracovníky
 • XII. Středočeská Mrkvová konference - ochránci přírody
 • 7A - 7x o alergii a astmatu pro školy
 • Kvalita, strategie a efektivita v předš. vzdělávání
 • Nejsme na to sami (školní zralost)
 • Kurz osobnostně sociálního rozvoje
 • Logopedický asistent
 • BOZP a PO 2017

Helena Kašparová

 • Kreativní témata a jejich využití ve Vv
 • Soc. dovednosti předškolního pedagoga
 • S Mrkvičkou na zkušenou
 • Konference o výchově a vzdělávání
 • Jóga pro děti
 • Malí šikulové - řemeslníci
 • Malí šikulové - počtáři
 • Malí šikulové - tvůrčí dílny
 • S písničkou do přírody
 • Těšíme se na Velikonoce

Eva Navrátilová

 • Výtvarné téma a jeho rozvíjení
 • Výtvarné techniky - Vánoce
 • Poruchy chování a koncentrace
 • Grafomotorika a rytm. cvičení
 • Školní zralost
 • Abeceda správného držení těla
 • Logopedický asistent
 • Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě
 • Malí šikulové - stavitelé
 • Malí šikulové - informatici
 • Malí šikulové - ochránci
 • Malí šikulové - odborná exkurze
 • Jóga s dětmi I.; II.
 • Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají prob.chování
 • Připravenost pro školu
 • Pedag. podpora -logopedie