Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zaměstnanci MŠ

ředitelka............Mgr. Dana Kolínová

učitelky..............Eva Navrátilová, Helena Kašparová, Michaela Hejlová

asistent pedagoga...….Alena Protivínská

kuchařka.....................Pavla Čapková

pomocná kuchařka/úklid....Milena Hadáčková

vedoucí ŠJ..................Irena Zelenková

školnice, uklizečka........Miluše Jarošová

topič...........................Jaroslav Fedas

ekonom....................Eva Fořtová

 

 

 

Osvědčení ze seminářů a konferencí

Dana Kolínová

 • Úprava květin a přírodnin
 • Voskovaná batika
 • Enkaustika
 • Batika
 • Nové trendy a metody v práci MŠ I.; II.
 • ŠVP pro MŠ - wokshop
 • Tvořivá dramatika v praxi I.; II.
 • Seminář pro učitele a asistenty pedag. v MŠ
 • BOZP a PO pro vedoucí pracovníky
 • XII. Středočeská Mrkvová konference - ochránci přírody
 • 7A - 7x o alergii a astmatu pro školy
 • Kvalita, strategie a efektivita v předš. vzdělávání
 • Nejsme na to sami (školní zralost)
 • Kurz osobnostně sociálního rozvoje
 • Logopedický asistent
 • BOZP a PO 2017

Helena Kašparová

 • Kreativní témata a jejich využití ve Vv
 • Soc. dovednosti předškolního pedagoga
 • S Mrkvičkou na zkušenou
 • Konference o výchově a vzdělávání
 • Jóga pro děti
 • Malí šikulové - řemeslníci
 • Malí šikulové - počtáři
 • Malí šikulové - tvůrčí dílny
 • S písničkou do přírody
 • Těšíme se na Velikonoce

Eva Navrátilová

 • Výtvarné téma a jeho rozvíjení
 • Výtvarné techniky - Vánoce
 • Poruchy chování a koncentrace
 • Grafomotorika a rytm. cvičení
 • Školní zralost
 • Abeceda správného držení těla
 • Logopedický asistent
 • Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě
 • Malí šikulové - stavitelé
 • Malí šikulové - informatici
 • Malí šikulové - ochránci
 • Malí šikulové - odborná exkurze
 • Jóga s dětmi I.; II.
 • Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají prob.chování
 • Připravenost pro školu
 • Pedag. podpora -logopedie