Jdi na obsah Jdi na menu
 


úprava rozpočtu 2019

12. 11. 2019

Mateřská škola Petrovice

262 55 Petrovice 136

IČO: 75034522

 

2. úprava rozpočtu na rok 2019 (v tis.Kč) k 20.10.2019

 

 

 

Rozpočet

2018 skutečnost

Rozpočet 2019 schválený

Rozpočet 2019 upravený

Rozpočet

2019 úprava

10/19

Výnosy celkem

3469

3644

3926

4483

příspěvek zřizovatele - provozní

405

425

425

425

příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)

 

 

 

350

provozní dotace z jiných zdrojů

2674

2795

3077

3287

zúčtování 403 do výnosů

 

 

 

 

zapojení fondů do výnosů

7

44

44

10

ostatní výnosy

383

380

380

411

Náklady celkem

3466

3644

3926

4483

osobní náklady

2677

2682

2962

3202

odpisy

10

10

10

10

energie

92

103

103

80

topení

100

95

95

73

ostatní náklady

587

754

756

1118

 

Doplňková činnost

 

Výnosy celkem

0

0

4

4

DHČ hostinská

 

 

 

 

DHČ realitní

 

 

4

4

DHČ pronájem a půjčování věcí movitých

 

 

 

 

DHČ pořádání odb.kurzů, školení

 

 

 

 

Náklady celkem

0

0

1

1

DHČ hostinská

 

 

 

 

DHČ realitní

 

 

1

1

DHČ pronájem a půjčování věcí movitých

 

 

 

 

DHČ pořádání odb.kurzů, školení

 

 

 

 

 

Ztráta je přípustná pouze do výše krytí rezervním fondem příspěvkové organizace.

 

Komentář k úpravě rozpočtu:

Úprava rozpočtu k 20.10.2019 obsahuje změny v rozpočtu MŠMT, dotace Šablony II, dotace z ÚP a účelová dotace zřizovatele. Úspora prostředků na energie a topení je využita na malování ŠJ, sprch. koutu a ředitelny a obnovu vybavení.

 

 

Sestavil: Fořtová

Dne: 20.10.2019

Tel. 608126485

Ředitel PO: Mgr. Dana Kolínová podpis: …………………………………

 

Záznam o projednání

Připomínky ano / ne popis připomínek …………………………………………………………

 

Ředitel PO: podpis: ……………………………………………

 

Za zřizovatele: podpis: ……………………………………………