Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet na 2019

Mateřská škola Petrovice

262 55 Petrovice 136

IČO: 75034522

 

Rozpočet na rok 2019 (v tis.Kč)

 

 

 

 

Rozpočet    2018

Posl. upravený rozp.

Aktuální předp. skut.

2019

Výnosy celkem

 3163

3491

3491

 3644

příspěvek zřizovatele - provozní

330

405

405

 425

příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)

 

 

 

 

provozní dotace z jiných zdrojů

2297

2676

2676

 2795

zúčtování 403 do výnosů

 

 

 

 

zapojení fondů do výnosů

193

30

30

 44

ostatní výnosy

343

380

380

 380

Náklady celkem

3163

3491

3491

 3644

osobní náklady

2420

2689

2689

 2682

odpisy

10

10

10

 10

energie

62

97

97

 103

topení

23

98

98

95

ostatní náklady

648

597

597

754

 

Doplňková činnost

 

Výnosy celkem

 

 

 

 

DHČ hostinská

 

 

 

 

DHČ realitní

 

 

 

 

DHČ pronájem a půjčování věcí movitých

 

 

 

 

DHČ pořádání odb.kurzů, školení

 

 

 

 

Náklady celkem

 

 

 

 

DHČ hostinská

 

 

 

 

DHČ realitní

 

 

 

 

DHČ pronájem a půjčování věcí movitých

 

 

 

 

DHČ pořádání odb.kurzů, školení

 

 

 

 

 

Ztráta je přípustná pouze do výše krytí rezervním fondem příspěvkové organizace.

 

Komentář k požadavku navýšení rozpočtu zřizovatele:

zvýšení provozních nákladů na služby s GDPR, zvýšení nákladů na služby vč. revizí, plánované navýšení ceny energie.