Jdi na obsah Jdi na menu
 


MŠ návrh rozpočtu 2021

Mateřská škola Petrovice

262 55 Petrovice 136

IČO: 75034522

 

Rozpočet na rok 2021 (v tis.Kč)

 

 

 

1.rozpočet

2020

Posl.upravený rozpočet 2020

Rozpočet 2021

Výnosy celkem

4012

4686

4706

příspěvek zřizovatele - provozní

425

425

425

příspěvek zřizovatele - účelový

opravy

 

30

60

provozní dotace z jiných zdrojů

3142

3786

3801

zúčtování 403 do výnosů

 

 

 

zapojení fondů do výnosů

40

40

30

ostatní výnosy

405

405

390

Náklady celkem

4012

4686

4706

osobní náklady

3124

3738

3789

odpisy

10

10

10

energie

100

100

100

topení

100

100

100

ostatní náklady

678

708

707

 

Doplňková činnost

 

Výnosy celkem

4

4

3

DHČ hostinská

 

 

 

DHČ realitní

4

4

3

DHČ pronájem a půjčování věcí movitých

 

 

 

DHČ pořádání odb.kurzů, školení

 

 

 

Náklady celkem

1

1

1

DHČ hostinská

 

 

 

DHČ realitní

1

1

1

DHČ pronájem a půjčování věcí movitých

 

 

 

DHČ pořádání odb.kurzů, školení

 

 

 

 

Ztráta je přípustná pouze do výše krytí rezervním fondem příspěvkové organizace.

 

Komentář k rozpočtu:

Účelový příspěvek zřizovatele 60tis.: oprava plotu rozpočet 50tis., oprava WC 10tis.

 

 

Sestavil: Fořtová

Dne: 15.10.2020

Tel. 608126485

Ředitel PO: Mgr. Dana Kolínová podpis: …………………………………

 

Záznam o projednání schváleno RO dne 7.12.2020

 

Připomínky ano / ne popis připomínek …………………………………………………………

 

Ředitel PO: podpis: ……………………………………………

 

Za zřizovatele: podpis: ……………………………………………

 

 

 

Návrh rozpočtu vyvěšen: 6.11.2020 sejmut: 14.12.2020

Rozpočet vyvěšen: 14.12.2020