Jdi na obsah Jdi na menu
 


MŠ fondy

Mateřská škola Petrovice

262 55 Petrovice 136

IČO: 75034522

 

 

Rozpočet fondového hospodářství 2021 (v tis.Kč)

 

 

Návrh

Úprava

411-Fond odměn

 

 

Stav k 1.1.

0

 

Příděl ze zisku

 

 

Ostatní zdroje

 

 

Zdroje fondu celkem

0

 

Překročení prostředků na platy

 

 

Odměny zaměstnancům

 

 

Použití fondu celkem

0

 

Stav k 31.12.

0

 

 

 

 

413-Rezervní fond

 

 

Stav k 1.1.

20

 

Příděl ze zisku

 

 

Ostatní zdroje

 

 

Zdroje fondu celkem

20

 

Úhrada ztráty

 

 

Převod do investičního fondu

 

 

Úhrada sankcí

 

 

Ostatní

20

 

Použití fondu celkem

20

 

Stav k 31.12.

0

 

 

 

 

414-Rezervní fond

 

 

Stav k 1.1.

69(+184EF)

 

Peněžní dary

20

 

Převod z EF

 

 

Zdroje fondu celkem

89(+184EF)

 

Použití peněžních darů

30

 

Použití EF

(184EF)

 

Ostatní

 

 

Použití fondu celkem

30(+184EF)

 

Stav k 31.12.

59

 

 

 

 

416-Investiční fond

 

 

Stav k 1.1.

74

 

Příděl z odpisů

10

 

Investiční příspěvek zřizovatele

 

 

Příděl z rezervního fondu

 

 

Výnosy z prodeje majetku (se souhlasem zřizov.)

 

 

Dary k investičním účelům

 

 

Zdroje fondu celkem

84

 

Pořízení dlouhodobého majetku

0

 

Rekonstrukce, modernizace

 

 

Opravy, údržba

 

 

Odvod do rozpočtu zřizovatele

 

 

Ostatní

 

 

Použití fondu celkem

0

 

Stav k 31.12.

84

 

 

Sestavil: Fořtová

Dne 15.10.2020

Tel.: 608126485

Ředitel PO: Mgr. Dana Kolínová podpis: ……………………………………………….

 

 

Záznam o projednání schváleno RO dne 7.12.2020

Připomínky ano/ne popis připomínek ……………………………………………………………………

Ředitel PO: podpis ………………………………………….

Za zřizovatele: podpis ………………………………………….

 

Návrh rozpočtu fondového hospodaření vyvěšen: 6.11.2020 sejmut: 14.12.2020

Rozpočet fondového hospodaření vyvěšen: 14.12.2020