Jdi na obsah Jdi na menu
 


MŠ fondy 2020

Příspěvky

MŠ fondy 2020

12. 11. 2019

Mateřská škola Petrovice

262 55 Petrovice 136

IČO: 75034522

 

 

Návrh rozpočtu fondového hospodářství 2020 (v tis.Kč)

 

 

Návrh

Úprava

411-Fond odměn

 

 

Stav k 1.1.

0

 

Příděl ze zisku

 

 

Ostatní zdroje

 

 

Zdroje fondu celkem

0

 

Překročení prostředků na platy

 

 

Odměny zaměstnancům

 

 

Použití fondu celkem

0

 

Stav k 31.12.

0

 

 

 

 

413-Rezervní fond

 

 

Stav k 1.1.

15

 

Příděl ze zisku

3

 

Ostatní zdroje

 

 

Zdroje fondu celkem

18

 

Úhrada ztráty

 

 

Převod do investičního fondu

 

 

Úhrada sankcí

 

 

Ostatní

10

 

Použití fondu celkem

10

 

Stav k 31.12.

8

 

 

 

 

414-Rezervní fond

 

 

Stav k 1.1.

65

 

Peněžní dary

10

 

Převod z EF

 

 

Zdroje fondu celkem

75

 

Použití peněžních darů

30

 

Použití EF

 

 

Ostatní

 

 

Použití fondu celkem

30

 

Stav k 31.12.

45

 

 

 

 

416-Investiční fond

 

 

Stav k 1.1.

64

 

Příděl z odpisů

10

 

Investiční příspěvek zřizovatele

 

 

Příděl z rezervního fondu

 

 

Výnosy z prodeje majetku (se souhlasem zřizov.)

 

 

Dary k investičním účelům

 

 

Zdroje fondu celkem

74

 

Pořízení dlouhodobého majetku

0

 

Rekonstrukce, modernizace

 

 

Opravy, údržba

 

 

Odvod do rozpočtu zřizovatele

 

 

Ostatní

 

 

Použití fondu celkem

0

 

Stav k 31.12.

74

 

 

Sestavil: Fořtová

Dne 20.10.2019

Tel.: 608126485

Ředitel PO: Mgr. Dana Kolínová podpis: ……………………………………………….

 

 

Záznam o projednání

Připomínky ano/ne popis připomínek ……………………………………………………………………

Ředitel PO: podpis ………………………………………….

Za zřizovatele: podpis ………………………………………….