Jdi na obsah Jdi na menu
 


MŠ fondy 2020 - schváleno

 

Mateřská škola Petrovice

262 55 Petrovice 136

IČO: 75034522

Rozpočet fondového hospodářství 2020 (v tis.Kč) Návrh

Úprava

411-Fond odměn

Stav k 1.1.

0

Příděl ze zisku

Ostatní zdroje

Zdroje fondu celkem

0

Překročení prostředků na platy

Odměny zaměstnancům

Použití fondu celkem

0

Stav k 31.12.

0

413-Rezervní fond

Stav k 1.1.

15

Příděl ze zisku

3

Ostatní zdroje

Zdroje fondu celkem

18

Úhrada ztráty

Převod do investičního fondu

Úhrada sankcí

Ostatní

10

Použití fondu celkem

10

Stav k 31.12.

8

414-Rezervní fond

Stav k 1.1.

65

Peněžní dary

10

Převod z EF

Zdroje fondu celkem

75

Použití peněžních darů

30

Použití EF

Ostatní

Použití fondu celkem

30

Stav k 31.12.

45

416-Investiční fond

Stav k 1.1.

64

Příděl z odpisů

10

Investiční příspěvek zřizovatele