Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Třídní schůzka leden 2019

17. 2. 2019

 

Třídní schůzka září 2019

17. 2. 2019

 

Oznámení

29. 9. 2019

 

Oznámení

29. 9. 2019

 

úprava rozpočtu 2019

12. 11. 2019

 

MŠ fondy 2020

12. 11. 2019

Mateřská škola Petrovice

262 55 Petrovice 136

IČO: 75034522

 

 

Návrh rozpočtu fondového hospodářství 2020 (v tis.Kč)

 

 

Návrh

Úprava

411-Fond odměn

 

 

Stav k 1.1.

0

 

Příděl ze zisku

 

 

Ostatní zdroje

 

 

Zdroje fondu celkem

0

 

Překročení prostředků na platy

 

 

Odměny zaměstnancům

 

 

Použití fondu celkem

0

 

Stav k 31.12.

0

 

 

 

 

413-Rezervní fond

 

 

Stav k 1.1.

15

 

Příděl ze zisku

3

 

Ostatní zdroje

 

 

Zdroje fondu celkem

18

 

Úhrada ztráty

 

 

Převod do investičního fondu

 

 

Úhrada sankcí

 

 

Ostatní

10

 

Použití fondu celkem

10

 

Stav k 31.12.

8

 

 

 

 

414-Rezervní fond

 

 

Stav k 1.1.

65

 

Peněžní dary

10

 

Převod z EF

 

 

Zdroje fondu celkem

75

 

Použití peněžních darů

30

 

Použití EF

 

 

Ostatní

 

 

Použití fondu celkem

30

 

Stav k 31.12.

45

 

 

 

 

416-Investiční fond

 

 

Stav k 1.1.

64

 

Příděl z odpisů

10

 

Investiční příspěvek zřizovatele

 

 

Příděl z rezervního fondu

 

 

Výnosy z prodeje majetku (se souhlasem zřizov.)

 

 

Dary k investičním účelům

 

 

Zdroje fondu celkem

74

 

Pořízení dlouhodobého majetku

0

 

Rekonstrukce, modernizace

 

 

Opravy, údržba

 

 

Odvod do rozpočtu zřizovatele

 

 

Ostatní

 

 

Použití fondu celkem

0

 

Stav k 31.12.

74

 

 

Sestavil: Fořtová

Dne 20.10.2019

Tel.: 608126485

Ředitel PO: Mgr. Dana Kolínová podpis: ……………………………………………….

 

 

Záznam o projednání

Připomínky ano/ne popis připomínek ……………………………………………………………………

Ředitel PO: podpis ………………………………………….

Za zřizovatele: podpis ………………………………………….

 

Nalezené složky

 

2018-19 Čarodějnice 30.4.

Datum: 5. 6. 2019
Fotografií: 9
Složek: 0

2018-19 Výlet do Březnice - divadlo "Princ Bajaja" 13.5.

Datum: 5. 6. 2019
Fotografií: 27
Složek: 0

2018-19 Divadlo "O Smolíčkovi" 15.5.

Datum: 5. 6. 2019
Fotografií: 5
Složek: 0

2018-19 Hry u seniorů 16.5.

Datum: 5. 6. 2019
Fotografií: 5
Složek: 0

2018-19 Návštěva u prvňáčků

Datum: 5. 6. 2019
Fotografií: 10
Složek: 0

2018-19 Popeláři v MŠ 28.5.

Datum: 5. 6. 2019
Fotografií: 12
Složek: 0

2018-19 MDD v MŠ 31.5.

Datum: 5. 6. 2019
Fotografií: 8
Složek: 0

2018-19 Den Země 24.4.

Datum: 6. 6. 2019
Fotografií: 4
Složek: 0

2018-19 Divadlo - Pošťácká pohádka 15.4.

Datum: 6. 6. 2019
Fotografií: 9
Složek: 0

2018-19 Divadlo - Velikonoční pohádka 12.4.

Datum: 6. 6. 2019
Fotografií: 7
Složek: 0

2018-19 Zápis do školy 10.4.

Datum: 6. 6. 2019
Fotografií: 4
Složek: 0

NOVÉ FOTO 2018-19 Vánoční spirála 3.12.

Datum: 6. 7. 2019
Fotografií: 8
Složek: 0

NOVÉ FOTO 2018-19 Karneval 20.2.

Datum: 6. 7. 2019
Fotografií: 7
Složek: 0

NOVÉ FOTO 2018-19 Divadlo "Dopravní pohádka" 6.3.

Datum: 6. 7. 2019
Fotografií: 11
Složek: 0

NOVÉ FOTO 2018-19 Mikuláš 5.12.

Datum: 6. 7. 2019
Fotografií: 4
Složek: 0

NOVÉ FOTO 2018-19 V knihovně 10.4.

Datum: 6. 7. 2019
Fotografií: 8
Složek: 0

NOVÉ FOTO 2018-19 Plavání

Datum: 6. 7. 2019
Fotografií: 15
Složek: 0

NOVÉ FOTO 2018-19 Vynášení Morany 21.3.

Datum: 6. 7. 2019
Fotografií: 10
Složek: 0

NOVÉ FOTO 2018-19 Spaní ve školce 21-22.6.

Datum: 6. 7. 2019
Fotografií: 12
Složek: 0

NOVÉ FOTO 2018-19 Návštěva kozí farmy v Zahrádce 26.6.

Datum: 6. 7. 2019
Fotografií: 7
Složek: 0