Jdi na obsah Jdi na menu
 


úprava rozpočtu 2018

Mateřská škola Petrovice

262 55 Petrovice 136

IČO: 75034522

 

Úprava rozpočtu 2018 (v tis.Kč) – aktualizace

 

 

Účtová třída

Návrh rozpočtu

Výnosy celkem

3491

672-dotace zřizovatel-provozní

405

672-dotace MŠMT-přímé nákl.na vzdělávání

2503

672-dotace  jiné zdroje-EU Šablony

65

672-dotace jiné zdroje-ÚP

108

602-výnosy z prodeje služeb

350

648-čerpání vlastních fondů

30

649-ostatní výnosy

30

 

 

 

 

Náklady celkem

3491

501-spotřeba materiálu

342

502-spotřeba energií

195

511-opravy a udržování

40

512-cestovné

2

518-ostatní služby

130

521-mzdové náklady

1961

524-zákonné sociální pojištění

665

525-jiné sociální pojištění

8

527-zákonné sociální náklady

55

549-ostatní náklady

3

551-odpisy

10

558-náklady DDM

80

 

 

 

 

Hospodářský výsledek

0

 

 

 

 

Investiční příspěvek zřizovatele

0

Ztráta je přípustná pouze do výše krytí rezervním fondem příspěvkové organizace.