Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh rozpočtu na rok 2018

20. 11. 2017

Mateřská škola Petrovice

262 55 Petrovice 136

IČO: 75034522

 

Návrh rozpočtu 2018 (v tis.Kč)

 

 

Účtová třída

Návrh rozpočtu

Výnosy celkem

3203

672-dotace zřizovatel-provozní

370

672-dotace MŠMT-přímé nákl.na vzdělávání

2150

672-dotace  jiné zdroje-EU Šablony

110

672-dotace jiné zdroje-ÚP

37

602-výnosy z prodeje služeb

325

648-čerpání vlastních fondů

193

649-ostatní výnosy

18

 

 

 

 

Náklady celkem

3203

501-spotřeba materiálu

462

502-spotřeba energií

85

511-opravy a udržování

30

512-cestovné

5

518-ostatní služby

113

521-mzdové náklady

1738

524-zákonné sociální pojištění

589

525-jiné sociální pojištění

9

527-zákonné sociální náklady

84

549-ostatní náklady

3

551-odpisy

10

558-náklady DDM

75

 

 

 

 

Hospodářský výsledek

0

 

 

 

 

Investiční příspěvek zřizovatele

0

Ztráta je přípustná pouze do výše krytí rezervním fondem příspěvkové organizace.

 

Sestavil: Fořtová

Dne: 6.11.2017                                                                                      

Tel. 608126485

Ředitel PO: Mgr. Dana Kolínová                                         podpis: …………………………………

 

Záznam o projednání

Připomínky ano / ne                  popis připomínek …………………………………………………………

 

Ředitel PO:                                  podpis: ……………………………………………

 

Za zřizovatele:                            podpis: ……………………………………………